Undervisningsevaluering i veke 3

Symbola tommel opp og tommel ned

Det er politisk vedteke at vidaregåande skular i Vestland skal gjennomføre ei undervisningsevaluering.

Målet med evalueringa er at den skal vere eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket.

Høyanger vgs. vil gjennomføre evalueringa i veke 3.

Informasjonsskriv til elevar og føresette.