Sikkerhet og beredskap

Ein person øvar med brannslukningsapparat

Kvar skule er pliktig til å ha sin eigen beredskapsplan.

Skulen har eigne planar er godt førebudd dersom det skulle oppstå ei uønska hending eller krise. Vi arrangerer to brannøvingar kvar skuleår og har eit godt samarbeid med lokalt brannvern og politi.

I tillegg arrangerer skulen tryggleikskurs for elevane på vg2 yrkesfag og for alle nye vg- elevar.  Dette skjer i september i samband med tryggleiksveka til Høyanger kommune. 

Elevane går gjennom følgjande:

  • Førstehjelp
  • Alarm og evakuering 
  • Brannteori
  • Praktisk og teoretisk slukking

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål som angår helse, miljø og tryggleik tek du kontakt med Ståle.

Ståle Walsvik

HMS ansvarleg
Ståle Walsvik