Hopp til hovedinnhold

Undervisningsevaluering

Det er politisk vedteke at vidaregåande skular i Vestland skal gjennomføre ei undervisningsevaluering.

Målet med evalueringa er at ho skal vere eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket.  Elevane skal evaluerer undervisninga til lærarar og det vert sett av tid til å gjere dette i skuletida.

I informasjonsskrivet frå Vestland fylkeskommune kan du lese meir (pdf).