Hopp til hovedinnhold

Hybel

Ei jente sit oppi ei seng med ein kaffikopp i handa og skriv

Kontoret ved Høyanger vgs har oversikt over hyblar i Høyanger tettstad

Vestland fylkeskommune vil skape tryggleik for elevar og lærlingar som bur på hybel

Høyanger kommune gjev tilbod om bortebuarstipend

Stipendordninga skal gjelde for elevar med ungdomsrett, og som har rett på nærskulepoeng ved Høyanger vidaregåande skule. Stipendet i 2022 er på kr 100.000,-, men kvar elev får maks kr 10.000,- pr. skuleår.  Søknadfrist 1.september kvart skuleår.  

Les meir om bortebuarstipendet til Høyanger kommune

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med oss som jobber på kontoret ved Høyanger vgs dersom du treng hjelp til å finne deg ein stad å bu.

Vi er å treffe måndag-fredag frå kl. 07:30-15:30