Fråvær

Fråværsreglement

Frå og med dette skuleåret gjeld fråværsreglane skulen fulgte før koronapandemien.  Dette betyr at elevane ikkje lenger kan bruke eigenmelding eller ha stadfesting frå ein foreldre/føresatt for å dokumentere fråvær av helseårsakar.  

Les meir om dette på Regjeringen.no

Fråværsreglement for dei vidaregåande skulane finn du på heimesida til VLFK. 

Ang fråvær i samband med køyreopplæring sjå punkt 8 i fråværsreglementet.

Les meir om fråvær på Udir sine sider.

Skulespesefikk fråværesinformasjon ved Høyanger vgs
  • Alle elevar registrerar fråvær i Visma in School (VIS)

Ordenregelement for dei vidaregåande skulena i VLFK (PDF)