Fråvær

Fråværsreglement

Frå og med neste skuleår gjeld fråværsreglane skulen fulgte før koronapandemien.  Dette betyr at elevane ikkje lenger kan bruke eigenmelding eller ha stadfesting frå ein foreldre/føresatt for å dokumentere fråvær av helseårsakar.  

Les meir om dette på Regjeringen.no


Fråværsreglement for dei vidaregåande skulane i Vestland FK (ut skuleåret 21-22)

Ang fråvær i samband med køyreopplæring sjå punkt 8 i fråværsreglementet.

Les meir om fråvær på Udir sine sider.

Skulespesefikk fråværesinformasjon ved Høyanger vgs
  • Elevar over 18 år skal registrere fråvær i Visma in School (VIS)
  • Elevar under 18 år skal skrive eigenmelding som føresette må signere. Opne skjema for meir informasjon.

Eigenmeldingsskjema Høyanger vgs.