Hopp til hovedinnhold

Fråvær

Fråværsreglement

Frå og med dette skuleåret gjeld fråværsreglane skulen fulgte før koronapandemien.  Dette betyr at elevane ikkje lenger kan bruke eigenmelding eller ha stadfesting frå ein foreldre/føresatt for å dokumentere fråvær av helseårsakar.  

Les meir om dette på Regjeringen.no

Fråværsreglement for dei vidaregåande skulane finn du på heimesida til VLFK. 

Ang fråvær i samband med køyreopplæring sjå punkt 8 i fråværsreglementet.

Les meir om fråvær på Udir sine sider.

Skulespesefikk fråværesinformasjon ved Høyanger vgs
  • Alle elevar registrerar fråvær i Visma in School (VIS)

Ordenregelement for dei vidaregåande skulena i VLFK (PDF)