Hopp til hovedinnhold

Skulemiljøet

Fleire elevar som spelar PS2 i kantineområdet

Kva skjer på skulen vår?

Høyanger vgs. legg opp til ulike aktivitetsdagar i løpet av skuleåret. På hausten tar vi elevane med på fjellet, før jul arrangerer vi volleyballturnering og siste veka før sommarferien har vi felles avslutning med grilling og ulike aktivitetar.
I tillegg arrangerer elevrådet skuleball siste veka før juleferien.
I kantina er det sett opp to TV-skjermar til to PS4 spel og skulen har ulike brettspel som du kan låne.  

Miljøkrettleiar

Kristin er tilsett som miljørettleiar i 50%. Ho har kontor mellom biblioteket og kantina. Sjå oppslag på døra kor tid ho er å treffe.

Kristin Viksøy Sande

Miljørettleiar
Milørettleiar Kristin Sande

Open skule

Kristin vil forsette med open skule dette skuleåret.  Her vil ho tilby ulike aktivitetar på ettermiddagstid omlag ein dag i veka. Ho legg ut inforamsjon på fellessida til skulen på teams: V-HOY Alle HVGS. 

Dette kan du gjere på open skule: 

  • Spele rettspel
  • Filmkveld i auditoriet
  • Øving på musikkscena
  • "Henge" med vener
  • Gjere skulearbeid
  • Matlaging
  • Bruke reodorgarasjen

 

Kantina

Magnar Fjetland som arbeider i kantina sørger for at du får gratis skulefrukost to dagar i veka. I tillegg lagar han middag for elevar som bur på hybel ein gong i veka.  Sjå info på teams eller på infoskjermane ang dagar for frukost, middag og meny.
Skulekantina Høyanger vgs.

Politi på skulen

Får og med januar 2023 vil politiet ha kontortid på skulen ein dag kvar femte veke. Dette for å bygge relasjon med deg som ungdom. Høyanger lennsmannkontor er med i eit prosjekt som heiter innbyggjarstemmen som skal analysere korleis politiet skal arbeide for å møte innbyggjarane sine behov, krav og forventningar.
Vi legg ut på teams og infoskjermane når dei er på skulen.

Det er viktig for skulen og skuleigar at du som elev har eit trygt og godt skulemiljø. Dersom du ikkje er nøgd med skulen sitt arbeid ut i frå aktivitetsplikta, er det utarbeida ein rutine som du og dei føresette skal følgje. 
Her finn du informasjonbrev frå Vestland fylkeskommune om saka.