Skulemiljøet

Elevar som spelar FIFA

Kva skjer på skulen vår?

Høyanger vgs. legg opp til ulike aktivitetsdagar i løpet av skuleåret. På hausten tar vi elevane med på fjellet, før jul arrangerer vi volleyballturnering og siste veka før sommarferien har vi felles avslutning med grilling og ulike aktivitetar.
I tillegg arrangerer elevrådet skuleball siste veka før juleferien.

I kantina er det sett opp TV skjermar til to PS4 spel og det er ulike brettspel å låne på biblioteket

Dersom du har forslag til aktivitetar, i skuletida eller etter skuletid, kan du ta kontakt med Daniel Longfellow som er kroppsøvingslærar eller Ingunn Eikås som er rådgjevar.  Du kan kontakte dei via teams (chat) eller på mobil.
Daniel: 466 77 613
Ingunn: 412 65 840

Magnar Fjetland som arbeider i kantina sørger for at du får gratis skulefrukost to dagar i veka. I tillegg lagar han middag for elevar som bur på hybel ein gong i veka.  Sjå info på teams eller på infoskjermane ang dagar for frukost, middag og meny.
Skulekantina Høyanger vgs.

 

Det er viktig for skulen og skuleigar at du som elev har eit trygt og godt skulemiljø. Dersom du ikkje er nøgd med skulen sitt arbeid ut i frå aktivitetsplikta, er det utarbeida ein rutine som du og dei føresette skal følgje. 
Her finn du informasjonbrev frå Vestland fylkeskommune om saka.