Miljøkoordinator

Elevar på juleball i kantina

Miljøkoordinator Jens Djernes treff du på desse tidene:

Måndag: Kl. 09 - 11
Torsdag: Kl. 11 - 14:15
Fredag: Kl. 09 - 11
Jens kjem frå Danmark og er nytilsett i 2021.  I tillegg til å vere miljøkoordinator er han og kroppsøvingslærar på skulen.  Jens legg til rette for ulike aktivitetar og turneringar. 

Høyanger vgs. legg opp til to aktivitetsdagar i løpet av skuleåret. På hausten tar vi elevane med på fjellet og før jul arrangerer vi volleyballturnering.
Jens legg ut tilbod om aktivitetar på skulen sin teamskanal.  
No ligg det ute tilbod om gratis bading i Høyangerbadet kvar måndag kl. 16:00-17:00 frå 14/2 til og med 4/4.

Skulen har og ein miljøarbeidar. Det er Magnar Fjetland.  Magnar har arbeidsstaden sin i kantina og sørger mellom anna for at elevane får skulefrukost to dagar i veka. I tillegg lagar han middag for elevar som bur på hybel ein gong i veka.  
Skulekantina Høyanger vgs.

Dersom om du vil endre noko på menyen eller har middagsønske tek du tak i Magnar. Har du tips til aktivitetar tek du kontakt med Jens.

Kontaktinformasjon

Jens gjev og tilbod om samtalar, dersom du treng å snakke med ein vaksen.  Han har kontorplassen sin mellom kantina og biblioteket. 

Jens Baden Djernes

Miljøkoordinator
Jens Djernes Photo.jpg