Hopp til hovedinnhold

Råd og utval

Vi har ulike råd og utval ved skulen.

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU)

LAMU er et underutval under AMU. LAMU skal være eit samarbeidsorgan og arbeider for eit forsvarleg arbeidsmiljø ved skulen.  Rektor kallar inn til møte vel fire gongar pr skuleår.

Medlemmar av LAMU 2023/2024 

Rektor:  Kristin S. Råsberg
HMS: Ståle Walsvik
Verneombod: Britt Stølen Olsen
Driftsteknikkar: Geir Tufte
To representantar frå elevrådet: Desse vert vald i september 2023

Skulemiljøutvalet (SMU)

Alle videregåande skular har plikt til å ha eit skolemiljøutval. Skolemiljøutvalet har ei viktig rolle for å jobbe for eit godt skulemiljø, og alle saker som er viktige for skulemiljøet skal takast opp her.  Utvalet består av representantar frå skuleleiinga, dei tilsette og elevar.  Elevane skal vere i flertall i utvalet. Rektor kallar inn til møte vel to gongar pr skuleår.


Medlemmer SMU 2022/2023

Rektor: Kristin S. Råsberg
Ein tilsett
To representantar frå elevrådet: Desse vert vald i september 2023