Hopp til hovedinnhold

Elevråd

Elever som sit å jobber rundt eit bord

Elevrådet skal ta opp saker som du som elev synes er viktige. Det kan vere alt fra problem med ein lærar, klassemiljø eller tilbodet i kantina.

  • Elevrådet består av tillitselev og vara frå kvar klasse
  • Fem av tillitselevane og vararepresentantane blir valde til å sitja i elevrådsstyret
  • Leiar og nestleiar er representantar i skulemiljøutvalet og lokalt arbeidsmiljøutval.
  • Elevrådet vel to representantar med vara til Høyanger  ungdomsråd

Ved Høyanger vgs. er elevrådet ansvarleg for å arrangere juleball for heile skulen.  Dette skjer på kveldstid i siste veka før juleferien.  
Dei søkjer om midlar frå elevfondet til elevorgansisjonen for å finansiere juleballet.

Elevrådsstyret 2023/24

Elevrådet vert klart i august/september

Her finn du oversikt over alle tillitsvalde i dei ulike klassane samt kven som er medlem i dei utlike utvala (PDF). (vert lagt ut i månadskiftet august/september.

Reidun

Kontaktperson for elevrådet

Reidun Taule

konsulent
Bilde av konsulent Reidun Taule