Elevråd

Elever som sitter å jobber

Elevrådet skal ta opp saker som du som elev synes er viktige. Det kan vere alt fra problem med ein lærar, klassemiljø eller tilbodet i kantina.

  • Elevrådet består av tillitselev og vara frå kvar klasse
  • Fem av tillitselevane og vararepresentantane blir valde til å sitja i elevrådsstyret
  • Leiar og nestleiar er representantar i skulemiljøutvalet og lokalt arbeidsmiljøutval.
  • Elevrådet vel to representantar til Høyanger  ungdomsråd


Alle tillitsvalde/råd og utval

Ved Høyanger vgs. er elevrådet ansvarleg for å arrangere juleball for heile skulen.  Dette skjer på kveldstid i siste veke før jul. 
Dei søkjer om midlar frå elevfondet til elevorgansisjonen for å finansiere juleballet.

Elevrådsstyret 2021/22

Leiar: Arzinio S. Dela Cruz (2PINA)
Nestleiar: Knut O. Øygard (3STA)
Styremedlem: Hedda Ølmheim (2STA)
Styremedlem: Amalie F. Fredriksen (2HEAA)
Styremedlem: Jaochim S. Fjetland (1HOA)
Vara: Hedda A. I. Skår (3STA)
Vara: Benjamin Lyeng (2ELEA)
Vara: Ariane H. Rasdal (1STA)

 

Reidun

Kontaktperson for elevrådet

Reidun Taule

konsulent
Reidun Taule kontaktperson