Elevråd

Elever som sitter å jobber

Elevrådet skal ta opp saker som du som elev synes er viktige. Det kan vere alt fra problem med ein lærar, klassemiljø eller tilbodet i kantina.

  • Elevrådet består av tillitselev og vara frå kvar klasse
  • Fem av tillitselevane og vararepresentantane blir valde til å sitja i elevrådsstyret
  • Leiar og nestleiar er representantar i skulemiljøutvalet og lokalt arbeidsmiljøutval.
  • Elevrådet vel to representantar til Høyanger  ungdomsråd

Ved Høyanger vgs. er elevrådet ansvarleg for å arrangere juleball for heile skulen.  Dette skjer på kveldstid i siste veke før jul. 
Dei søkjer om midlar frå elevfondet til elevorgansisjonen for å finansiere juleballet.

Elevrådsstyret 2022/23

Leiar                  Benjamin Kyrkjebø            2STA             

Nestleiar            Andre H. Berge                 1ELA

Styremedlem      Leander Larsen                 2PINA

Styremedlem      Hedda Ølmheim                3STA

Styremedlem      Cecilie Avsnes                   1TPA

Her finn du oversikt over alle tillitsvalde i dei ulike klassane samt kven som er medlem i dei utlike utvala. 

Reidun

Kontaktperson for elevrådet

Reidun Taule

konsulent
Reidun Taule kontaktperson