Hopp til hovedinnhold

Vaksenopplæring

Elvar står oppstilt foran opplæringsutstyr på helse

Dersom du er over 19 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, kan vi tilby gratis vidaregåande opplæring.

Vi har to opplæringstilbod for vaksne for skuleåret 2024/25.  Begge kursa er organisert i kombinasjonsklasse ungdom og vaksne.
All undervisning er på dagtid.  Høyanger vgs har gode lokaler med moderne utstyr og eit godt samarbeid med lokalt næringsliv i samband med utplassering i yrkesfagleg fordjuping.

Vi ser fram til å få deg som elev til eit interessant og spanande læringsmiljø med gode og erfarne lærarar.  

Du kan velge mellom desse utdanningsprogramma:

Vg1 helse og oppvekstfag
Samansett klasse med unge og vaksne.
Du søkjer sluttkompetanse innan helsearbeidarfaget-

Vg2 industriteknologi
Samansett klasse med unge og vaksne.

Er du over 25 år kan du søke gratis vidaregåande opplæring for vaksne. Her er fagtilbodet for skuleåret 2024/2025 med lenke til den vidaregåande skulen (vgs) som har faget. Søk innan 1. mars.
Fagtilbodet for VO 2024/2025

Les meir om vaksenopplæring på vilbli.no
Vigo sin logo

Du må ha bankID eller MinID for å kunne søkje
Her finn du meir informasjon om søkjarprosessen 
Fristen er 1. mars, men vi anbefalar alle å søkje i god tid før fristen.

På sida søknad og inntak finn du nyttinge søketips og anna viktig informasjon om vaksenopplæringa i Vestland fylkeskommune