Hopp til hovedinnhold

Vaksenopplæring

Elvar står oppstilt foran opplæringsutstyr på helse

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, kan vi tilby gratis vidaregåande opplæring.

Høyanger vgs har to opplæringstilbod for vaksne for skuleåret 2023-2024.  Begge kursa er organisert i kombinasjonsklasse ungdom og vaksne.
All undervisning er på dagtid.  Høyanger vgs har gode lokaler med moderne utstyr og eit godt samarbeid med lokalt næringsliv i samband med utplassering i yrkesfagleg fordjuping.

Vi ser fram til å få deg som elev til eit interessant og spanande læringsmiljø med gode og erfarne lærarar.  

Du kan velge å byrja på desse utdanningsprogramma:

Vg1 helse og oppvekstfag
Samansett klasse med unge og vaksne.
Du søkjer sluttkompetanse innan helse og oppvekstfag.
Vg2 industriteknologi
Samansett klasse med unge og vaksne.


Les meir om vaksenopplæring på vilbli.no
Vigo sin logo

Du må ha bankID eller MinID for å kunne søkje
Her finn du meir informasjon om søkjarprosessen 
Fristen er 1. mars, men vi anbefalar alle å søkje i god tid før fristen.

På sida søknad og inntak finn du nyttinge søketips og anna viktig informasjon om vaksenopplæringa i Vestland fylkeskommune