Hopp til hovedinnhold

Skulekvardagen

Eit atrium med busker og tre med skulebygg rundt

Slik er skulekvardagen ved Høyanger vidaregåande skule.

Skulekvardagen for elevane

Måndag - torsdag 08:30 - 15:50
Fredag 08:30 - 14:00

Som elev ved Høyanger vgs. har du timeplanen din over 9 dagar i staden for 10. Du har difor fri omlag annankvar fredag. For skuleåret 2023-24 har elevane 16 frifredagar.

Matpause frå kl. 11:05 - 11:25

Skulekvardagen for dei tilsette

Pedagogisk personale

Arbeidstida til den enkelte lærar varierar ut i frå timetal og stilling. Pedagoisk personale har møtedag dei fredagane elevane har fri.
Undervisninga er mellom kl. 08:30-15:50

Skuleleiing og kontorpersonell

Kl. 07:30 - 15:30

Driftsteknikkar

Kl. 07:15 - 14:45

Reinhald

Kl. 06:00 - 14:00

Inngangen til skulen med lysskilt over døra

Lokalitet

Høyanger vgs. ligg i Høyanger kommune og er den einast vidaregåande skulen i kommunen.  Skulen ligg rett ved FV55 og har gode parkeringstilhøve. Det er eiga parkering for funksjonshemma og all parkering er gratis.

Dette synes vi er viktig

Vi jobbar for eit godt og inkluderande skulemiljø. Vi har eigen miljøkoordinator og eit eige spelerom med to bordtennisbord og eit piano.  I kantina har vi nyleg kjøpt inn to nye PS4 i lag med to store flatskjermar.  På biblioteket finn du ulike brettspel.

Skulen sin historie

Skulen vår har vore i drift sidan 1968. Sidan den gong er den bygd på og modernisert fleire gonger. Meir om skulen sin historie