Hopp til hovedinnhold

Samarbeid skule-heim

I forskrift til opplæringslova er det fastsett at dei videregående skulane skal halde kontakt med føresette til elever under 18 år gjennom heile opplæringsåret.

Skulen følgjer opp dette ved:
  • informasjonsmøte ved starten av skuleåret
  • samtale med kontaktlæraren
  • informasjon om rettar og plikter
  • varsel om eleven sitt fråvær
  • anna informasjon om eleven


Vi legg ut innkallingar og anna informasjon om møter på skulen si heimeside.