Utleige

Auditoriet Høyanger vgs

Skulen leiger ut lokale til lag og organisasjonar.

Alle som lånar/leige lokale må skrive kontrakt og vaske etter seg.  Sjekkliste vert utlevert i lag med kort og nøklar.

Rom til utleige:
Auditorium: 56 sitteplassar (fastmontert). Fullt AV-utstyr
Kantina: Ca. 150 sitteplassar. Lerret, projektor, mikrofon og lys
Møterom R-2403: Ca. 15 plassar. Fullt AV-utstyr

Prisar:
Gratis for arrangement som omhandlar born og unge
Frå kr 500,- pr rom for andre

Vestland fylkeskommune sine rutinar for utlån av skulebygg

Kontaktinformasjon

Geir Tufte

driftsteknikar
Geir Tufte Photo.jpg

Torill Thorbjørnsen

rektor
Torill Thorbjørnsen Photo.jpg