Hopp til hovedinnhold

Eksamensgjennomføring

Ei svart tavle med tekst eksamen og bøker

Her vil vi legge ut informasjon som gjeld gjennomføring av eksamen ved Høyanger vidaregåande skule.

Litt om eksamen

Lokalt gitt eksamen
  • Eksamensdato vert fastlagt av fylkeskommunen
  • Eksamensoppgåvene vert utarbeidde lokalt
  • Oppgåvene vert sensurert lokalt
Sentralt gitt eksamen
  • Eksamensdato er fastlagt av Utdanningsdirektoratet (Udir)
  • Eksamensoppgåvene er utarbeidde av Udir.
  • Oppgåvene har sentral sensur

Eksamensreglar (Udir)

Gjennomføring av eksamen (Udir)


Varsel om eksamenstrekk

Skriftleg eksamen våren 2024 vart offentleggjort 15. mai kl 09.00 i Visma in School (VIS).

Eksamensdatoar: 21-22. mai og 27-30. mai

Munnleg (M) og tverrfagleg praktisk (P) vert offentleggjort 48 timar før eksamensdagen i VIS.

Dato for melding om munnleg:

11. og 17. juni

Dato for munnleg eksamen:

13. og 19. juni


Tverrfagleg ksamen ved Høyanger vgs. 2024


5. juni Elenergi og ekom, 2ELEA - Parti 1

7. juni Elenergi og ekom, 2ELEA - Parti 2

Elevane har to førebuingsdagar i forkant av eksamen.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om eksamen er det Kristin du skal ta kontakt med

Kristin S. Råsberg

Rektor
Bilde av avd. leiar Kristin Råsberg