Eksamensgjennomføring

Ei svart tavle med tekst eksamen og bøker

Her vil vi legge ut informasjon som gjeld gjennomføring av eksamen ved Høyanger vidaregåande skule.

Litt om eksamen


Lokalt gitt eksamen

  • Eksamensdato vert fastlagt av fylkeskommunen
  • Eksamensoppgåvene vert utarbeidde lokalt
  • Oppgåvene vert sensurert lokalt

 

Sentralt gitt eksamen

  • Eksamensdato er fastlagt av Utdanningsdirektoratet (Udir)
  • Eksamensoppgåvene er utarbeidde av Udir.
  • Oppgåvene har sentral sensur

Eksamensreglar (Udir)

Gjennomføring av eksamen (Udir)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om eksamen er det Kristin du skal ta kontakt med

Kristin Sagerøy Råsberg

ass.rektor/avd.leiar stud.spes.
Bilde av avd. leiar Kristin Råsberg