Hopp til hovedinnhold
Oppstillingsbilete av klasse 1TPA

Litt om skulen vår

Høyanger vidaregåande skule held til i eit moderne skulebygg sentralt i Høyanger, tett ved Høyangerbadet og idrettsanlegget. Vi har 156 elevplassar og er omlag 30 tilsette. Vi tilbyr programområda studiespesialisering, elektro- og datateknologi, teknologi- og industrifag, kjemi- og prosessfag samt påbygg. For vaksne kan vi tilby modulstrukturert fag- og yrkesopplæring innan helse (MFY).
Teikning av Høyanger vgs. Bygget er oransje med blå himmel og eit svart tre siden av skulebygningen

Litt om inntaket og skulestart 24/25

Svarfrist for første inntak er 15. juli. Husk å svare ja innan fristen, viss ikkje så misser du plassen. Frå og med 20. august tek skulen over inntaket. Første skuledag ved Høyanger vgs. er 19. august. Les om oppstart nede på denne sida.
Elevar i klasserom

Miljøet på skulen vår

Det er viktig for oss at du skal trivast på skulen. At skulen er liten gjer det lettare for deg å bli kjent med andre elevar og dei tilsette. Vi er opptatt av at miljøet ved skulen er trygt og godt for alle og at alle er hyggeleg mot kvarandre.

Aktuelle saker

05.07.2024

Oppstart nytt skuleår Høyanger vgs.

Velkomen til Høyanger vidaregåande skule.

05.06.2024

Innlevering av lærebøker

Det er sett av to dagar for innlevering av alle typar bøker og media som er merka med bibliotek.

16.05.2024

Vi er miljøfyrtårnsertifisert!

Skulen vart sertifisert som Miljøfyrtårn 17. mars 2024. Det vil seie at skulen ønskjer å vere eit fyrtårn for miljø og klima.