Skulestart for elevane er 15.8 kl. 08:30. Oppmøte i kantina. Velkomen til eit nytt skuleår!

Oppstillingsbilete av klasse 1TPA

Litt om skulen vår

Høyanger vgs. held til i eit moderne skulebygg sentralt i Høyanger, tett ved Høyangerbadet og idrettsanlegget. Vi har 156 elevplassar og er omlag 40 tilsette. I tillegg har vi vaksenopplæring innan helse- og oppvekstfag. Skuleåret 2022/23 har vi også tilbod om påbygging til generell studiespesialisering.
Ein person som sveisar

Vil du jobbe på skulen vår?

Vi har for tida ledig 100% undervisningsstilling i teknologi- og industrifag. Stillinga er fast. Høyanger vgs har eit godt arbeidsmiljø for både tilsette og elevar. Vi er svært opptekne av gode relasjonar mellom lærar og elev.
Elevar i klasserom

Miljøet på skulen vår

Det er viktig for oss at du skal trivast på skulen. At skulen er liten gjer det lettare for deg å bli kjent med andre elevar og dei tilsette. Vi er opptatt av at miljøet ved skulen er trygt og godt for alle og at alle er hyggeleg mot kvarandre.

Aktuelle saker

07.06.2022

Info om inntaket for skuleåret 2022/23

Viktige datoar angåande inntaket

Kalender og lupe
31.05.2022

Innlevering av læremiddel

Viktig informasjon frå skulebiblitekaren

Tre bøker som ligg oppå kvarandre
30.05.2022

Sjef i eige liv

Onsdag 25. mai hadde skulen besøk av Sparebanken Sogn og Fjordane

Spargris