Oppstillingsbilete av klasse 1TPA

Litt om skulen vår

Høyanger vgs. held til i eit moderne skulebygg sentralt i Høyanger, tett ved Høyangerbadet og idrettsanlegget. Vi har 156 elevplassar og er omlag 40 tilsette. I tillegg har vi vaksenopplæring innan helse- og oppvekstfag. Skuleåret 2022/23 har vi også tilbod om påbygging til generell studiespesialisering.
Elevar spelar volleyball

Volleyballturnering

Siste skuleveka før jul arrangerte kroppsøvingsseksjonen volleyballturnering. Det vart ein vellukka dag med mykje innsats og bra spel. I år var det 1ELA1 som vant guteklassen medan 2STA1 vant jenteklassen. Lærarane vant mix-klassen. Godt jobba alle saman! Premiering vert siste skuledagen.
Elevar i klasserom

Miljøet på skulen vår

Det er viktig for oss at du skal trivast på skulen. At skulen er liten gjer det lettare for deg å bli kjent med andre elevar og dei tilsette. Vi er opptatt av at miljøet ved skulen er trygt og godt for alle og at alle er hyggeleg mot kvarandre.

Aktuelle saker

03.01.2023

Undervisningsevaluering i veke 3

Det er politisk vedteke at vidaregåande skular i Vestland skal gjennomføre ei undervisningsevaluering.

Symbola tommel opp og tommel ned
02.01.2023

Foreldremøte for vg2 Yrkesfag

Det årlege møte med føresette til vg2 elevar på yrkesfag vert onsdag 11. januar kl. 18:00.

Ein kalender og forstørrelsesglas
21.12.2022

Juleavslutning

Årets siste skuledag vart avslutta i kantina

Elev viser tommel opp