• Logo UE

  Kick-off for ungdomsbedrifter

  Fredag 3. september arrangerte Ungt Entreprenørskap Vestland ein kick-off på Høyanger vgs.

 • logo

  Resultat skulevalet 2021

  Tysdag 7. september vart det arrangert skuleval ved Høyanger vgs. I forkant hadde elevane delteke på valdebatt og valtorg.

 • lk_logo

  Søk om stipend før 15. november

  Elevar må søke før 15. november dersom dei vil ha stipend frå Lånekassen for haustemesteret 2021. 

 • Havregrøt med bær

  Oppstart med gratis skulefrukost

  Vestland fylkeskommune tilbyr elevane i den vidaregåande skulen gratis skulefrukost

 • illustrasjonsbilde av febersykperson

  Informasjon om korona og fråvær ism gjenopniga

  Frå laurdag 25. september kl. 16 gjekk vi over til ein normal kvardag med auka beredskap. Det er ikkje lenger naudsynt med kontaktreduserande tiltak i barnehagar og skular. Trafikklysmodellen kan berre vidareføras eller takast i bruk dersom den enkelte kommune meiner at smittesituasjonen krev lokale tiltak.

Fleire saker ›