Hopp til hovedinnhold

Elektro og datateknologi

To elevar klatrar i stolpe utanfor skulen

Elektro og datateknologi er ei yrkesfagleg utdanning der du mellom anna lærer om installasjon og vedlikehald av elektriske og elektroniske system. Du går 2-3 år på skule før du kan søkje læreplass. Du kan ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Høyanger vgs. har mykje spanande å tilby deg som elev.  Klassane er små og du får tett oppfølgjing.  

Høyanger vgs. tilbyr 2-årig utdanning

Vg1 Elektro og datateknologi

Du lærer

 • installasjon og vedlikehald av elektriske og elektroniske system
 • montering, kopling og programmering av elektriske og elektroniske system og anlegg
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om utvikling av nye elektroniske produkt
 • konfigurering og programmering av utstyr og komponentar
 • tryggleik og dokumentasjon


Du bør

 • vere nøyaktig og systematisk
 • ha anlegg for praktisk arbeid og ha godt handlag
 • vere serviceinnstilt og ha ein logisk tenkjemåte
 • vere kreativ og ha godt fargesyn


Du kan bli

 • elektrikar, elektroreparatør eller energioperatør
 • tavle-, signal eller heismontør
 • avionikar eller flymekanikar
 • romteknolog, data- eller produksjonselektronikar
 • automatikar eller FU-operatør

Sjå alle yrke og kompetansar på Vilbli.no

Arbeidsstader

 • offentlege eller private bedrifter
 • prosess- eller elektronikkindustrien
 • mekanisk industri, energiverk eller jernbanedrift
 • data-, fly- eller oljebransjen
Vg2 Elenergi og ekom

Vel du dette programomårdet kan du velje alt frå installasjon av elektriske anlegg i heimar til arbeid i høgspentmasta. Linja gjev eit breitt fagfelt der utsiktene for jobb er svært gode.

VG2 Elenergi og ekom har følgande tema:

 • Elektriske anlegg
 • Automatiserte anlegg/PLS
 • Nettverk
 • Alarmanlegg
 • Energisystem


Linja har eit godt samarbeid med næringslivet, og elevane er ute i praksis i bedrifter dei sjølv ynskjer å prøve ut.  Du er utplassert i bedrift i fire veker i løpet av skuleåret. To veker på hausten og to veker etter jul. På våren hospiterer vg2 klassen to veker på EUC Syd, ein flott skule sør i Danmark. 

Når du er ferdig kan du gå ut som lærling i fleire ulike fag. 

Les meir om elenergi på vilbli.no
Du søkjer skuleplass på vigo.no

Elev på verkstaden

Smått er smart!

Sølve Andre Dale vart noregsmeister i elektrikarfaget medan han var elev ved Høyanger vgs.  Han har delt erfaringa si og fortel kor vegen gjekk vidare etter vg2.