Skuleruta

Oversiktbilde skulen.jpg

Skuleruta til Høyanger vgs. 2021/22

Første skuledag: 16. august 2021

Haustferie: 11. - 15. oktober 2021

Elevfridag: 12. november 2021

Juleferie: Siste skuledag før jul 21. desember 2021.
Første skuledag etter jul 3. januar 2022

Vinterferie: 21. – 25. februar 2022

Elevfri dag: 18. mars 2022

Påskeferie: Siste skuledag før påske 8. april. Første skuledag etter påske 19. april 2022

Elevfri dag: 27. mai 2022

Siste skuledag: 17. juni 2022


Samordna skulerute for 2022/2023
Høyanger vgs. følger skuleruta til vertskommuen. Vi legg den ut når den er klar.

Møtedagar med undervisningsfri for elevar

Pedagosisk personale har møte omlag annankvar fredag. Da har elevane fri. Desse fredagane kan elevar som ønsker eller treng ekstra oppfølging møte opp på skulen. Desse fredagane og andre fridagar er lagt inn i kalenderen "Kva skjer?"

Her legg vi og inn anna nytting informasjon som omhandlar skulen.