Hopp til hovedinnhold

Skuleruta

Bilete av Høyanger vidaregåade skule i lag med sentralindrettsanlegget i kommunen

Skuleruta til Høyanger vgs. 2022/2023

Første skuledag: 15. august 2022

Haustferie: 10. - 14. oktober 2022

Elevfri dag: 4. november 2022

Juleferie: Siste skuledag før jul 20. desember 2022
Første skuledag etter jul 3. januar 2023

Elevfri dag: 27. januar 2023

Vinterferie: 20. – 24. februar 2023

Påskeferie: Siste skuledag før påske 31. mars. Første skuledag etter påske 11. april 2023

Elevfri dag: 19. mai 2023

Siste skuledag: 20. juni 2023


Samordna skulerute for 2022/2023 (PDF)

Høyanger vgs. følger skuleruta til vertskommuen. 

Møtedagar med undervisningsfri for elevar

Pedagosisk personale har møte omlag annankvar fredag. Da har elevane fri. Desse fredagane kan elevar som ønsker eller treng ekstra oppfølging møte opp på skulen. Desse fredagane og andre fridagar er lagt inn i kalenderen "Kva skjer?". Der legg vi og inn anna nytting informasjon og aktivitetar knytt til skulen.

Oversikt over møtedagar Høyanger vgs. skuleåret 2022-2023 (PDF) (09.01.2023)

Oversikt over møtedagar Høyanger vgs. skuleåret 2023-2024 (PDF) (31.01.23)