Hopp til hovedinnhold

Skuleruta

Bilete av Høyanger vidaregåade skule i lag med sentralindrettsanlegget i kommunen

Skuleruta til Høyanger vgs. 2023/2024

Skulerute HVGS 23-24.JPG


Samordna skulerute for skuleåret 2023-24 (PDF)

Høyanger vgs. følger skuleruta til vertskommuen. 

Møtedagar med undervisningsfri for elevar

Pedagosisk personale har møte omlag annankvar fredag. Da har elevane fri. Desse fredagane kan elevar som ønsker eller treng ekstra oppfølging møte opp på skulen. Desse fredagane og andre fridagar er lagt inn i kalenderen "Kva skjer?". Der legg vi og inn anna nytting informasjon og aktivitetar knytt til skulen.

Oversikt over møtedagar Høyanger vgs. skuleåret 2023-2024 (PDF)