Rettleiingstenesta

Rettleiingstenesta skal gi elevar, lærlingar, lærekandidatar, ungdom og vaksne tilgang til aktuelle fagtenester i sine læringsmiljø.

Tenesta omfattar pedagogisk-psykologisk teneste (PPT), oppfølgingstenesta (OT), oppfølging av lærlingar, lærekandidatar og lærebedrifter, og rettleiing i vidaregåande opplæring for vaksne.

Kontaktinformasjon

Høyanger vgs. er tilknytt rettleiingstenesta Indre Vestland. Kontaktperson på Høyanger vgs er rådgjevar Ingunn Eikås

Ingunn Eikås

Rådgjevar
Ingunn E.jpg

Kontaktpersonar i rettleiingstenesta indre Vestland

Karriererettleiing for vaksne

Les meir om rettleiingstenesta i Vestland fylkeskommune