Hopp til hovedinnhold

Rettleiingstenesta

Rettleiingstenesta skal gi elevar, lærlingar, lærekandidatar, ungdom og vaksne tilgang til aktuelle fagtenester i sine læringsmiljø.

Tenesta omfattar pedagogisk-psykologisk teneste (PPT), oppfølgingstenesta (OT), oppfølging av lærlingar, lærekandidatar og lærebedrifter, og rettleiing i vidaregåande opplæring for vaksne.
Rettleiingstenesta har fast kontordag på skulen ein gong i månaden.  Er det behov kjem dei oftare.  

Kontaktinformasjon

Høyanger vgs. er tilknytt rettleiingstenesta Indre Vestland. Kontaktperson på Høyanger vgs er rådgjevar Ingunn Eikås

Ingunn Eikås

Rådgjevar
Bilde av rådgjevar Ingunn Eikås

Kontaktpersonar i rettleiingstenesta indre Vestland (PDF)

Les meir om Karriererettleiing for vaksne på Vlfk.no

Les meir om rettleiingstenesta i Vestland fylkeskommune på Vlfk.no