Lånekassen

Logo til lånekassen

Har du hugsa å søke om stipend?

Søknadsfrist for å søke om stipend er 15. november.
Alle elevar med ungdomsrett har rett på eit utstyrsstipend.

Du søker om stipendet på heimesida til lånekassen.no