Siger i fylkesmeisterskapet

Elevar i 1HOA

Includit UB tok med seg to prisar

Gratulerer til alle elevane i 1HOA. I går deltok dei i fylkesmeisterskapet for ungdomsbedrifter.  Bedrifta deira Includit UB har som mål å førebygge digitalt utanforskap hos eldre. Dei fekk 3. plass for beste produksjons- og tenestebedrift og 1. plass for beste presentasjon og utsilling!!

Godt jobba!!

Presentasjon.jpg
Presentasjon i Førdehuset

Stand.jpg
Includit UB sin stand