• lk_logo

  Søk om stipend før 15. november

  Elevar må søke før 15. november dersom dei vil ha stipend frå Lånekassen for haustemesteret 2021. 

 • Havregrøt med bær

  Oppstart med gratis skulefrukost

  Vestland fylkeskommune tilbyr elevane i den vidaregåande skulen gratis skulefrukost

 • illustrasjonsbilde av febersykperson

  Fråværsreglane vert endra

  Regjeringa gjeninnføre unntaket frå fråværsreglane ut skuleåret og elevar som har fråvær av helseårsakar treng ikkje å gå til lege for å få dokumentert fråværet..

Fleire saker ›