Høyanger

Høyanger

Yrkesfagelevar er ute i praksis

I veke 47 og 48 var vg2 på industriteknologi og elenergi ute i sin fyrste praksisperiode.
Til saman 24 elevar var utplassert i ei bedrift, kor dei måtte følgje same ordninga som bedrifta når det gjaldt dagleg arbeidstid og pausar.  Vi håpar at alle elevane fekk gode erfaringar dei 14 dagane dei var "på jobb".