Elevar som spelar volleyball

Volleyballturneringa 2019

Årets turnering vart gjennomført onsdag 18. desember i Høyangerhallen

Det deltok 21 lag fordelt på 8 jentelag og 13 gutelag. Det blei spelt 70 kampar totalt og vinnarane vart til slutt 3STA3 for jentene og 2ELA for gutane.
Vi er ca 145 elevra ved skulen og 114 av desse deltok som aktive på turneringa, dei andre jobba som funksjonærar.

Kroppsøvingsseksjonen er veldig fornøyd med alle som detok, både elevar og lærarar. 

Lasse var fotograf under turneringa og her finn de ein del bilete

Turnering i hallen

Turnering i hallen

Turnering i hallen

Turnering i hallen

Turnering i hallen

Dagen vart avslutta med flott juleball i skulekantina. Her fekk dei to vinnarlaga overekt pokal som bevis på at dei var best i år!
Takk til kroppsøvingsseksjonen for flott turnering og takk til elevrådet for vel gjennomført juleball. Vi vil og takke Magnar i kantina for god mat og lærarbandet med vokalistar for flotte musikkinnslag. No gjenstår berre ein skuledag før elevane tek ein velfortent juleferie.

Vinnerlaget jenter   Vinnerlag gutar