Høyanger vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Studiespesialisering/Vg3 Realfag

Vg3 Realfag

Fellesfag/obligatoriske fag på vg3 er 15 timar. Resten er valfrie fag/programfag.

Fellesfaga er: 

 • Norsk:  6 timar, standpunktkarakter på vitnemål
 • Historie: 4 timar, standpunktkarakter på vitnemål
 • Kroppsøving: 2 timar, standpunktkarakter på vitnemål
 • Religion: 3 timar, standpunktkarakter på vitnemål

Valfrie programfag på Vg3:

Dei valfrie faga kaller vi programfag. Du må ta to fag som du har over 2 år (til saman 10 timar pr. veke). I tillegg kan du velje eitt fag til - uavhengig av programområde (5 t/v). Totalt skal du ha 30 timar kvar veke. Du kan lese om dei ulike programfaga på vilbli.no

Dei valfrie programfaga ved Høyanger vgs.: 

 • Biologi 1 og 2 
 • Informasjonsteknologi 1 og 2
 • Kjemi 1 og 2
 • Fysikk 1
 • Internasjonal engelsk
 • Samfunnsfagleg engelsk
 • Matematikk R1 + R2
 • Psykologi 1 + 2
 • Kommunikasjon og Kultur I og II (kan variere frå år til år).