Vg2 Språk og samfunnsfag

Fellesfag/obligatoriske fag på vg2 er til saman 15 timar. Resten av faga er programfag som du kan velje sjølv

Fellesfaga er:

 • Norsk: 4 timar
 • Historie: 2 timar
 • Kroppsøving: 2 timar
 • Framandspråk: nivå 1 fransk/nivå 2 fransk el. tysk, standpunktkarakter på vitnemål
 • Matematikk 2P (Praktisk matematikk): 3 timar, standpunktkarakter på vitnemål
 • (alternativt kan du velje programfaget Realfagsmatematikk 1 på 5 timar)

Valfrie programfag på Vg2:

Dei valfrie faga kaller vi programfag. Du må ta to fag som du har over 2 år (til saman 10 timar pr. veke). I tillegg kan du velje eitt fag til - uavhengig av programområde (5 t/v). Totalt skal du ha 30 timar kvar veke. Du kan lese om dei ulike programfaga på vilbli.no

Dei valfrie programfaga ved Høyanger vgs: 

 • Biologi 1 og 2 
 • Informasjonsteknologi 1 og 2
 • Kjemi 1 og 2
 • Fysikk 1
 • Internasjonal engelsk
 • Samfunnsfagleg engelsk
 • Matematikk R1 + R2
 • Psykologi 1 + 2
 • Kommunikasjon og Kultur I og II (kan variere frå år til år).

Kontakt

Kristin Sagerøy Råsberg
Avdelingsleiar studiespesialiserande
kristin.sageroy.rasberg@sfj.no
57 63 77 82 / 415 30 760