Høyanger vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Helse og oppvekst/Vg2 Helsearbeidarfag
Bilete syner elev som lærer om kroppens oppbygnad

Foto: Focus UB

Vg2 Helsearbeidarfag

Opplæringa kvalifiserer for arbeid med menneske i alle aldrar innan helse- og omsorgstenestene.

Ved fullført vg2 er ein kvalifisert for å søkje vidare opplæring i bedrift, opplæring i portørfaget eller påbygging til generell studiekompetanse.

Denne studieretninga er ny på Høyanger vidaregåande skule og startar skuleåret 2020 - 2021.  Vi har 15 plassar. Det vert ein kombinert klasse. Dvs at det vert elevar med voksenrett og elevar med ungdomsrett.

Fag- og timefordeling

Fellesfag (252 timar)

  • Kroppsøving
  • Norsk
  • Samfunnsfag

Felles programfag (477 timar)

  • Helsearbeidarfag

Yrkesfagleg fordjuping (253 timar)

I tillegg er ein ute i praksis i to periodar.

 

Kontakt

Ståle Walsvik
Avdelingsleiar yrkesfag
stale.walsvik@vlfk.no
57 63 77 88 / 993 98 989

Relaterte lenker