Høyanger vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Elektrofag/Vg2 Elenergi
Benjamin og Lina 2ELA

Foto: Espen Bakketun

Vg2 Elenergi

Vel du Vg2 Elenergi kan du velje alt frå installasjon av elektriske anlegg i heimar til arbeid i høgspentmasta. Linja gjev eit breitt fagfelt der utsiktene for jobb er svært gode.

Vg2 Elenergi har desse programfaga:

 • Elnergissystem
 • Automatiseringssystem
 • Data- og elektronikksystem

Linja har eit godt samarbeid med næringslivet. Og elevane er i praksis i lærefag dei sjølv ønskjer å prøve ut.

Når du er ferdig med vg2 Elenergi, kan du gå ut som lærling i fleire ulike fag. Nokre av faga du kan velje er:

 • Elektrikarfaget
 • Energirepratørfaget
 • Energimontørfaget
 • Energioperatørfaget
 • Heismontørfaget
 • Signalmontørfaget
 • ​Tavlemontørfaget
 • Togelektrikarfaget
 • Viklarfaget

Kontakt

Ståle Walsvik
Avdelingsleiar yrkesfag
stale.walsvik@sfj.no
57 63 77 81 / 993 98 989