Høyanger vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Teknologi og industrifag/Vg1 Teknologi og industrifag
Dreiebenk på verkstaden

Dreiebenk på verkstaden

Vg1 Teknologi og industrifag

På Vg1 – det første året på TIP – lærer du å bearbeide metall gjennom å

  • Dreie
  • Frese
  • Bore
  • Sveise
  • Valse
  • Teikne med data, forstå arbeidsteikningar
  • Gjere øvingar i styringsteknikk ( pneumatikk, hydraulikk, motorstyringar)
  • Forstå og utnytte eigenskapane til ulike materiale
  • Du lærer meir i norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving
  • I faget Prosjekt til fordjuping kan du få innblikk i ulike fagområde enten på skulen eller som utplassert i bedrift

Eit spanande år der du gjennom veksling mellom teori og praksis, legg eit godt grunnlag for vidare val.

Kontakt

Ståle Walsvik
Avdelingsleiar yrkesfag
stale.walsvik@vlfk.no
57 63 77 81 / 993 98 989