Høyanger vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Studiespesialisering/Vg1 Studiespesialisering

Vg1 Studiespesialisering

Fyrste året har alle elevar 30 timar fellesfag i veka.

Fellesfag/obligatoriske fag på vg1:

  • Engelsk: 5 timar, standpunktkarakter på vitnemål
  • Norsk: 4 timar
  • Matematikk: 1P/1T (Praktisk/Teoretisk matematikk) 5 timar, standpunktkarakter på vitnemål
  • Naturfag: 5 timar, standpunktkarakter på vitnemål
  • Samfunnsfag: 3 timar, standpunktkarakter på vitnemål
  • Geografi: 2 timar, standpunktkarakter på vitnemål
  • Kroppsøving: 2 timar
  • Framandspråk: nivå1 tysk og fransk, nivå 2 tysk og fransk

Kontakt

Kristin Sagerøy Rasberg
Avdelingsleiar studiespesialiserande
kristin.sageroy.rasberg@sfj.no
57 63 77 82 / 415 30 760