Høyanger vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Helse og oppvekst
Bilete syner elev som lærer om kroppens oppbygnad

Foto: Focus UB

Helse og oppvekstfag

På HO møter du tilsette med høg fagleg og pedagogisk kompetanse.

Vi legg vekt på

  • Gode relasjonar og godt arbeids- og læringsmiljø
  • Høg fagleg kvalitet på opplæringa
  • Relevans og yrkesretting av fellesfaga
  • Elevmedverknad i opplæring og vurdering.

Gjennom samarbeid mellom HO, Opplæringskontor for offentleg sektor og kommunar, har ein etablert praksisplassar av høg fagleg kvalitet, og er i prosess med å etablere nye lærebedrifter.

For opplæring i HO er det krav om politiattest for praksis/ opplæring i bedrift.
For arbeidssøkjande fagarbeidarar er det med få unnatak krav om politiattest.
Med fagbrev har du tilgong til eit breidt spekter av vidareutdanningar og fylgjeleg utvida moglegheiter på arbeidsmarknaden. 

Helse- og oppvekstfag er eit yrkesfag. Høyanger vidaregåande skule tilbyr:

 

Kontakt

Ståle Walsvik
Avdelingsleiar yrkesfag
stale.walsvik@vlfk.no
57 63 77 88 / 993 98 989