Elevar pynta til fest

Elevar pynta til fest

Vellukka juleball

Onsdag 20.12 vart det årlege juleballet arrangert. Til saman deltok 110 festpynta elevar og tilsette. God mat og underhaldning. Takk til Magnar på kjøkkenet, og til elevrådet som stod som ansvarleg for arrangementet. Håpar alle hadde ein kjekk kveld. Her finn de nokre bilete som Dan tok.  

Vi nyttar høve til å ønskje alle ei riktig god jul og eit godt nytt år!

jBall1.gif

jBall2.gif

jBall4.gif