2 elevar på elektro arbeider med sikringsskap

Veileder om smittevern for vidaregåande skule

Frå mandag 27. april opnar skulen for elevar på Vg2 yrkesfag.  Det er laga ein eigen smittevernveileder som gir råd og støtte til skulen i lag med Folkehelseinstituttet.  Denne bør ein lese gjennom før ein møter til skulestart på måndag.  

Veileder om smittevern under covid-19 utbruddet 2020

Timeplan og informasjon om oppstart vil elevane motta på TEAMS.

Velkomen tilbake til skulen!