Bøker

Utlån av lærebøker 2018/2019

Det er sett opp plan for utlån av lærebøker for kommande skuleår

Utån og registrering skjer klassevis.  

Måndag 20.august

Kl. 10:00 3STA

Kl. 10:40 2STA

Kl. 11:30 2ELA

Kl. 12.00 2ITA

Kl. 12:30 2FRA
 

Tysdag 21.august

kl. 08:30 1STA

Kl. 09:20 1ELA

Kl. 12:20 1TIP
 

NB! Timelæraren skal vere med elevane på biblioteket.

Elevane må fylle ut skjema for lån av skulebøker.  Foresette skal signere dersom eleven er under 18 år.

Alle elevar skal leggje papir/plast på bøkene.

Gje tilbakemelding om bøker som manglar.

Info ang tap av lærebøker