Høyanger vidaregåande skule
Prideflagg utanfor skulebygningen

Prideflagg utanfor skulebygningen

Ulike aktiviteter ved Høyanger vgs

Det har vore ulike altivitetar ved skulen etter at vi kom over på grønt nivå

Det har vore m.a. e-sport konkurranse i FIFA.  Denne vant Eirik Råsberg i 1STA.  Nylig arrangerte Dan ein skrivekonkurranse.  Denne vant Alicja Marchewa i 1HOA. Ho skreiv imponerande 84 ord på PC'en ila eit minutt.  Gratulerer til begge vinnarane!


Eirik_FIFAKonk.jpg 

Skrivekonkurranse 21.jpg

Strandryddedag 

I samband med plastutfordinga i hausten 2020 bestemte elevane seg for at dei vil rydde stendene i kommunen når våren kom. Tysdag 15. juni vart strandryddedagen arrangert og elevane vart fordelt i ulike plukkegrupper til ulike soner.  Desser var:  Austreim, Tronvik, Vadheim, Sandvika og Moloen på Sæbøtangen.
Klasse 1STA stod for organiseringa. God info om søppel ein kan finne i fjæra og kart vart sendt ut.  Lærarane deltok og.
SIMAS gav oss sekkar og hanskar.
Alle plukkegruppene måtte dokumnetere kva type søppel dei fann.  

Strandryddedagen var og ein del av Kystlotteriet.
Dette er eit samarbeid mellom lokalbefolkninga, lokalt og regionalt næringsliv samt ulike sponsorar og samarbeidspartnera som alle tek sikte på å rydde kystlinja for marin forsøpling og gje det ny verdi gjennom premiering.

Les meir om kystlotteriet

Sandvika elevar_400x300[1].jpg Sandvika

Tronvikelevar[1].jpg Tronvik

Tronvik oppsamling.jpg Tronvik

Tronvik stand.jpg Tronvik

Vadheim elever.jpg Vadheim

Vadheim rota.jpg Vadheim

Vadheim Audun.jpg Vadheim

Vadheim Dan.jpg Vadheim
TAKK FOR INNSATSEN!!