Slokking av brann ism øving

Tryggleiksveka 2020

Høyanger vgs held kurs for elevane i samband med tryggleiksveka

Brannvaken AS ved Dag Andre Nesse skal vere kurshaldar når Høyanger vgs held tryggleikskurs for alle vg1 elevane og vg2 elevane på yrkesfag.  Kursa vert arrangert 17. og 18. september på auditoriet.  Dei som skal ha praktisk slokking møter på Vetleseten. 

AB 4b 2gVjSPpp 4jlUhlAMEgAAQAAJAAAgAASAABMZCAOJ 5LGSRLxAAAkAACAABIAAEgMDFIQDxfHGUokJAAAgAASAABIAAEAACYyEA 8TwWssgXCAABIAAEgAAQAAJA 4OIQgHi OEpRISAABIAAEAACQAAIAIGxEIB 4HgtZ 5AsEgAAQAAJAAAgAASBwcQhAPF 8cpagQEAACQAAIAAEgAASAwFgIQDyPhSzyBQJAAAgAASAABIAAELg 4BCCeL 45SVAgIAAEgAASAABAAAkBgLAQgnsdCFvkCASAABIAAEAACQAAIXBwCEM 8XRykqBASAABAAAkAACAABIDAWAhDPYyGLfIEAEAACQAAIAAEgAAQuDgGI 54ujFBUCAkAACAABIAAEgAAQGAsBiOexkEW QAAIAAEgAASAABAAAheHAMTzxVGKCgEBIAAEgAAQAAJAAAiMhQDE 81jIIl 8gAASAABAAAkAACACBi 0MA 4vniKEWFgAAQAAJAAAgAASAABMZCAOJ 5LGSRLxAAAkAACAABIAAEgMDFIQDxfHGUokJAAAgAASAABIAAEAACYyEA 8TwWssgXCAABIAAEgAAQAAJA 4OIQgHi OEpRISAABIAAEAACQAAIAIGxEIB 4HgtZ 5AsEgAAQAAJAAAgAASBwcQj 8P 9fyazViWpmCAAAAAElFTkSuQmCCPlakat tryggleiksveka