Jente som øver på å slukke brann

Jente som øver på å slukke brann

Tryggleiksarbeid

Onsdag 30. og torsdag 31. august arrangerte skulen tryggleikskurs for elevar på vg1 og vg2 yrkesfag.

Skulen har eit spesielt fokus på førstehjelp og brannfare ved trafikkulukker, til dømes i tunnel.
Senarioet er; Du er førstemann til ulukkestaden - kva gjer du? 
Kurset tek føre seg alt frå melderutine, sikring, livreddande førstehjelp, faremoment ved røykgass og praktisk slokking.

Kurshaldar var Dag Andre Nesse fra firmaet Brannvaktet AS.