Moderne bygg av Guggenheim

Moderne bygg av Guggenheim

Til Bilbao

I førre veke (veke 2) var elevar og ein lærar fra HVGS på Erasmus+ samling i Bilbao, Baskerland. Guro Austreim (3STA), Thomas Ruskedal (2STA) og Katrine Skår (2ELA) reiste saman med lærer Lidvar Berge for å møte elevar og lærarar fra dei åtte andre skulane vi arbeider saman med i dette prosjektet. Dette var fyrste tur i 2017, i vårt 3-årige prosjekt  "Small Towns i Europe: sharing innovative practices".  Tema for veka var «Active Citizenship». Det vart lange, men lærerike og interessante dagar i Bilbao kor dei har diskutert, samarbeidd og vore kreative rundt temaet. Tross i mykje regn var det ei flott samling. 

 

Bilbao_hoy-elev.gif

Bilbao_gr-bilde.gif