Høyanger vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Teknologi og industrifag
3 TPA elevar på verkstaden

Teknologi og industrifag

Moderne samfunnsliv er utenkjeleg utan mekaniske fag. Startar du eit utdanningsløp på TIP kan du seinare velje å utdanne deg til gode jobbar innan mange yrke.

Arzinio Son Dela-Cuz

Positivt miljø for fokusert arbeid i Høyanger

13. februar 2020

Arzinio Son Dela-Cruz (20) var i ferd med å droppe ut av vidaregåande. No har han funne nytt fokus i Høyanger. Nokre stikkord: Ein liten og inkluderande skule, Hercules Steel – og at han er blitt pappa.