Høyanger vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Teknikk og industriell produksjon
3 TPA elevar på verkstaden

Teknikk og industriell produksjon

19. mai 2016

Moderne samfunnsliv er utenkjeleg utan mekaniske fag. Startar du eit utdanningsløp på TIP kan du seinare velje å utdanne deg til gode jobbar innan mange yrke.

Rikke Cecile Larsen

Jenter + industri = sjølvsagt i Høyanger

13. februar 2020

Rikke Cecile Larsen (18) seier ho ikkje hadde «tatt i verktøy» før ho begynte på Høyanger vidaregåande skule. No siktar ho mot to fagbrev innan mekaniske fag – og kanskje også ingeniørutdanning.