Rubics kube, logo til Erasmus+

Rubics kube, logo til Erasmus+

Sverige neste!

I veke 39 reiser Amalie, Marcel (begge 3STA) og Sindre (2ELA) og Erlend (lærar) frå HVGS til Knut Hahn Gymnasium i Ronneby, Sverige. Ronneby er ikkje berre vertsskap for det sjuande møte i vårt 3 årige Erasmus+ prosjekt, men også vennskapsby med Høyanger.

Prosjektet vårt «Small Towns in Europe; Sharing Innovative Practices» er nå komen t til undertittelen «Sustainability».

Dagane i Ronneby vert hektiske og lærerike for både elevar og lærar. Kombinasjonen av førelesningar, ulike former for gruppeaktivitetar og «feltarbeid» vil gi innsikt i korleis dei ni ulike landa, som er med er i prosjektet arbeider med ulike felt av begrepet «Berekraftig Utvikling».

Les meir om prosjektet her på skulen si heimeside, eller gå direkte til prosjektet si heimeside.  

Prosjekt smallcities

Erasmus+ på facebook

Vennskapsbyar - Høyanger kommune

Om Ronneby