Høyanger vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Studiespesialisering

Studiespesialisering

Ved Høyanger Vidaregåande Skule er det viktig for oss at alle blir sett. Vi legg mykje arbeid i å legge til rette for eit godt læringsmiljø og eit inkluderande skulemiljø. Målet er å gje deg ei god tid som elev ved skulen og samstundes førebu deg til vidare studium.

Studiespesialisering er eit studieførebuande utdanningsprogram med ulike programområde. Det at det er eit studieførebuande program betyr at dei fleste som ser føre seg at dei vil studere vidare på høgskule eller universitet vel å starte på studiespesialisering. Denne retninga gir deg mange moglegheiter for vidare studiar.

Etter å ha fullført tre år med generell (GENS) eller spesiell studiekompetanse, kan du søke opptak til dei fleste studiar ved universitet og høgskular både i Norge og i utlandet. Enkelte studiar krev at du vel spesielle fag, og det kan vere stor konkurranse om å koma inn. Det er karakterane dine og dei programfaga du har valt som avgjer om du får starte på det studiet du ønskjer.

Ved Høyanger Vidaregåande Skule kan du fordjupe deg i realfag eller du kan velje fordjuping innan språk og samfunnsfag. 

Kontakt

Kristin Sagerøy Råsberg 
Avdelingsleiar studiespesialiserande
kristin.sageroy.rasberg@vlfk.no
57 63 77 82 / 415 30 760