Høyanger vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Studiespesialisering

Studiespesialisering

Ved Høyanger Vidaregåande Skule er det viktig for oss at alle blir sett. Vi legg mykje arbeid i å legge til rette for eit godt læringsmiljø og eit inkluderande skulemiljø. Målet er å gje deg ei god tid som elev ved skulen og samstundes førebu deg til vidare studium.

Miriam Isabella Meel Skår

I Høyanger kan vg1-elevane satse på idrett i skuletida!

07. februar 2020

I eit heilt nytt fag på studiespesialiserande retning ved Høyanger vgs kan ho trene i skuletida, og gjere heimearbeidet saman med damelaget til IL Høyang. Klassekameraten Nikolas satsar på å få betre karaktersnitt med å ha breiddeidrett.

Caroline Grepstad

Musikk + Høyanger vgs = heilt topp for Caroline!

Veit du at det finst studiespesialiserande også i Høyanger? For Caroline (17) frå Sande blei det ei a-ha-oppleving – spesielt sidan ho her også fann eit miljø å dyrke musikkinteressa si i – saman med lærarane.