Høyanger vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Studiespesialisering

Studiespesialisering

09. desember 2015

Ved Høyanger Vidaregåande Skule er det viktig for oss at alle blir sett. Vi legg mykje arbeid i å legge til rette for eit godt læringsmiljø og eit inkluderande skulemiljø. Målet er å gje deg ei god tid som elev ved skulen og samstundes førebu deg til vidare studium.

Miriam Isabella Meel Skår har opplevd at den faglege tilnærminga til idrett gjer at ho tek treningsarbeidet meir seriøst.

Her gjer Miriam (16) seg klar til lekseøkta

07. februar 2020

I eit heilt nytt fag på studiespesialiserande retning ved Høyanger vgs kan ho trene i skuletida, og gjere heimearbeidet saman med damelaget til IL Høyang. Klassekameraten Nikolas satsar på å få betre karaktersnitt med å ha breiddeidrett.

Caroline Grepstad

Musikk + Høyanger vgs = heilt topp for Caroline!

07. februar 2020

Veit du at det finst studiespesialiserande også i Høyanger? For Caroline (16) frå Sande blei det ei a-ha-oppleving – spesielt sidan ho her også fann eit miljø å dyrke musikkinteressa si i – saman med lærarane.

Dagny Nesse

Smått er smart

04. februar 2019

Dagny S. Nesse ville ut av både bygd og fylke for å ta andre året på vidaregåande. Slik erfarte ho at ein liten skule har mange fordelar. Kanskje er smått smart for deg også?