Høyanger vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving

Støtte og rådgjeving ved Høyanger vgs

I menyen finn du informasjon om rådgjevar ved Høyanger vgs, oppfølgingstenesta (OT), spesialpedagogikk- og spes.ped.koodinator ved skulen samt skulehelsetenesta.

Tips ein ven Skriv ut