Svart logo på kvit bakgrunn

Stipend

No kan elevane søkje om støtte frå Lånekassen.

Elevane kan no søkje støtte frå Lånekassen dersom dei har fått ein skoleplass og har takka ja til denne plassen.

Elevar som ikkje har skoleplass kan først søkje i august
Det er også lurt å vente med å søkje om stipend til elevane er heilt sikre på kva for skole dei skal gå på. Då slepp dei å søkje om stipend på nytt. 
 
Lånekassen.no

Endring i reglane for stipend og lån 
Her finn de oversikt over dei viktigaste endringane i Lånekassen sine reglar for 2018–2019. 
 


Vennleg helsing

Lånekassen