Høyanger vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk

Spes.ped.koordinator ved Høyanger vidaregåande skule er Astrid Andersen.  Ho koodinerar og gjev rettleiing innan det spesialpedagogiske feltet.  Astrid kjem rundt til alle klassane på skulen og presenterar seg og fortel om tilbodet.

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Astrid Andersen
Spesped. koordinator
astrid.andersen@sfj.no
57 63 77 50 / 959 47 29