lk_logo

Søk om stipend før 15. mars

Elevar må søke før 15. mars dersom dei vil ha stipend frå Lånekassen for vårsemesteret 2021

Fristen gjeld for elevar som ikkje allereie har søkt om stipend for både haust og vår ved skulestart.

Alle elevar med ungdomsrett i vidaregåande opplæring har rett til utstyrsstipend. Du får stipendet uavhengig av kor mykje foreldra dine tener, men du må søke for å få det.  

Har du allereie fått stipend, treng du ikkje å søke på nytt.  

Her får du oversikt over kor mykje stipend du kan få. Du kan også finne lenke til søknaden på denne sida  

 

Vennleg helsing  

Lånekassen