lk_logo

Søk om stipend før 15. november

Elevar må søke før 15. november dersom dei vil ha stipend frå Lånekassen for haustemesteret 2021. 

Ein kan hake av og søke for både haust 21 og vår 22.
Fristen gjeld for elevar som ikkje allereie har søkt om stipend.
Alle som skal søke stipend må ha fått bekrefta skuleplass.

Ale elevar med ungdomsrett i vidaregåande opplæring har rett til utstyrsstipend. Du får stipendet uavhengig av kor mykje foreldra dine tener, men du må søke for å få det.  

Her får du oversikt over kor mykje stipend du kan få. Du kan også finne lenke til søknaden på denne sida  

 

Vennleg helsing  

Lånekassen