Hvgs sin logo

Skulestart 2019/2020

Første skuledag for elevane er måndag 19. august

Elevane møter i skulekantina på Høyanger vgs kl. 08:30.

Rektor og klassekontaktane tek i mot elevane.

Foreldremøte

Det vert foreldremøte onsdag 21. august kl. 18:00 for vg1 og nye vg2 elevar.
Først vert det eit felles informasjonsmøte i kantina deretter går ein klassevis.

Vel møtt!

Helsing rektor

Annonse ang skulestart