Høyanger vidaregåande skule/Elev og føresett/Praktisk informasjon/Skuleskyss
Skulebuss

Skulebuss

Skuleskyss

Alle elevar som har rett på skuleskyss får tildelt eit skysskort. Same kortet skal no brukast om att frå år til år så lenge eleven har rett på gratis skuleskyss
HUGS Å SØKJE OM SKULESKYSS NÅR DU HAR TAKKA JA TIL SKULEPLASSEN. DU FINN EIN EIGEN LINK PÅ SAME SIDE!!

Du har rett på gratis skuleskyss dersom

  • avstanden mellom heim og skule er 6 km eller meir. Avstanden gjeld kortaste gangbare veg mellom heim og skule
  • du på grunn av funksjonshemming, skade eller sjukdom har behov for skyss, uavhengig av avstanden mellom heim og skule
  • det er nødvendig med båt eller ferje, utan omsyn til avstanden mellom heim og skule
  • du går på skule i eit anna fylke og elevplassen er kjøpt av Vestland fylkeskommune

Du kan bli pålagd å gå inntil 3 km frå heim til haldeplass.

Meir info om skuleskyss

Søk om skuleskyss i Vestland FK

 

Kontakt

Sentralbord / kontoret
postmottak.hoyangervgs@sfj.no
57 63 78 00

Relaterte lenker