Oversiktsbilete av skule, idrettsanlegg og Høyangerbadet

Skulen vert stengd til over påske

Regjeringa har bestemt at alle landets barnehagar og skuler fortsatt skal vere stengt til og med 13. april. Perioden kan verte forlenga. 

For å forseinke og avgrense vidare spreiing av koronaviruset, har fylkesrådmannen i samråd med politisk leiing vedteke å stenge alle fylkeskommunale bygg for besøkande frå og med måndag 16. mars. Som hovudregel er alle tilsette no bedne om å arbeide heimanfrå.
Berre dei tilsette som har gjort avtale med leiinga kan vere på skulen

Dette gjeld og på kveldstid. 

Informasjon frå udir vedr stengte skular