Høyanger vidaregåande skule/Om oss/Slik jobbar vi/Skuledagen

Skuledagen

Slik er skulekvardagen ved Høyanger vidaregåande skule

Skulekvardagen for elevane

Måndag - torsdag 08:30 - 15:50
Fredag 08:30 - 14:00

Elevane ved Høyanger vidaregåande skule har timeplanen sin over 9 dagar i staden for 10. Dei har difor fri ca. annankvar fredag.

Matpause frå kl. 11:05 - 11:25

Oversikt over møtefredagar (oppdatert 13.11.20)

Skulekvardagen til dei tilsette:

Pedagogisk personale

Arbeidstida til den enkelte lærar varierar ut i frå timetal og stilling.  Pedagoisk personale har møte dei fredagane elevane har fri.

Skuleleiing og kontorpersonell

07:30 - 15:30

Driftsteknikkar

Kl. 07:15 - 14:45

Reinhald

Kl. 06:30 - 14:00